Velkommen som foresatt til en andelseier i ODIN fond

Vi synes det er veldig hyggelig at barnet ditt har fått fondsandeler i ODIN. Vårt mål er å forvalte de godt for fremtiden.

For mindreårige (under 18 år) er det begge barnets foreldre/foresatte som har disposisjonsrett over andelene og medfører at begge foreldrene/foresatte må legitimere seg overfor oss.

Dette bør du har klart før du starter prosessen

Informasjon/dokumenter om mindreårig/umyndig

  • Barnets fødselsnummer

  • Scannet dokument / bilde av barnets fødselsattest (.jpg. eller pdf) eller annen dokumentasjon på foreldreansvar. NB! Kopi av barnets pass er ikke tilstrekkelig dokumentasjon


Informasjon/dokumenter om foresatte

  • Scannet dokument / bilde (.jpg eller .pdf) av din egen legitimasjon

  • Scannet dokument / bilde (.jpg eller .pdf) av foresatt 2 sin legitimasjon (dersom du har den tilgjengelig)

Følg prosessen her for legitimering

Ønsker du å lære mer om fond og investering i fond

Da kan du melde deg på her for å få nyttig innhold.