Bild Small Cap till linkedin

Hållbara kvalitetsbolag för en bättre framtid

Den 28 januari 2020 lanserade vi ODIN Small Cap, en aktivt förvaltad småbolagsfond som har en tydlig inriktning mot mindre, etablerade och hållbara kvalitetsbolag främst i Sverige. Förvaltningen av ODIN Small Cap sköts av förvaltare Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud och analytiker Carolina Elvind som förvaltar enligt vår investeringsfilosofi ODIN-modellen, där hållbara kvalitetsbolag och ett långsiktigt värdeskapande är i fokus.

Hållbarhet för oss är att sträva mot en bättre framtid. Därför träffar vi gärna våra bolag ofta och för en aktiv dialog kring hållbart företagande. För oss är hållbara affärsidéer en grundförutsättning för en framtida lönsam tillväxt. Vi söker därför efter bolag med en stark företagskultur som driver förbättring via etablerade varumärken, tydliga nischer, effektiviseringar och förvärv.

Fördelarna med småbolag är många. De är ofta flexibla med en engagerad styrelse och ägare som arbetar nära affären. Mindre entreprenörsdrivna bolag har därför nära till beslut, kan lättare skala upp sin affärsidé och har därmed en större potential för tillväxt. I små bolag har vi också en större påverkan då vår röst väger tyngre och det är lättare att driva förändringar.

Vill du börja spara i ODIN Small Cap?
Här kan du börja spara i ODINs eget ISK
Här kan du börja spara hos Avanza
Här kan du börja spara hos Nordnet
Här kan du börja spara hos SH Pension
Här kan du börja spara på fondkonto hos ODIN

Fonden passar dig som:
- tror på äkta aktiv förvaltning utan hänsyn till index
- vill ha en exponering mot små och medelstora företag baserade i Norden
- har en placeringshorisont på fem år eller mer

Köp ODIN Small Cap

Här kan du köpa ODIN Small Cap på fondkonto hos ODIN.

Merkitse ODIN Small Cap
jonathan-schonbeck

Ansvarig förvaltare - Jonathan Schönbäck

Jonathan växte upp som datanörd och började programmera datorer redan i lågstadiet. Genom programmering och dataspel lärde han sig engelska medan aktieintresset i grunden kommer från hans morfar. Morfar hade ett stort intresse av aktiemarknaden och de två diskuterade alltid aktier och bolag under hela hans uppväxt. De investerade en del tillsammans och Jonathan upplevde därför både IT-uppgången och kraschen efteråt som privatinvesterare.

Jonathan har en ekonomie magister examen i nationalekonomi med inriktning finansiering vid Uppsala Universitet samt studier motsvarande filosofie kandidat i matematik vid Uppsala Tekniska Högskola. Han har också mer än 11 års erfarenhet av kvalitetsinvesteringar som förvaltare av Selektivfonder hos Handelsbanken.

Sedan sommaren 2019 har Jonathan arbetat intensivt med framtagandet av ODIN Small Cap. Han är välmeriterad - under perioden maj 2014 till maj 2019 rankades han som nummer 2 av 87 Sverigeförvaltare av Morningstar.

Jonathan sitter tillsammans med resten av teamet på vårt kontor i Stockholm.


woman at lake in Fjällräven_high resolution

Statistik och forskning talar för småbolagsfonder

Långsiktiga investeringar i småbolag statistiskt sett är en mer lönsam investering än en investering i stora bolag. Skillnaden i avkastning kan vara stor och under de senaste 10 åren har snittet av alla svenska småbolagsfonder på Morningstar.se avkastat 353%* medan snittet av storbolagsfonderna avkastat 197%*. Det här är inget unikt för just den här tidsperioden eller marknaden utan ett mönster som går igen även över längre tidsperioder och på flera marknader. Den som har valt småbolagsfonder för en del av sina placeringar har varit vinnare över tid. (*per 22 januari 2020)

Läs mer här
Småbbolagsbild

Möjligheterna till fynd större hos små bolag

Fallande marknadsräntor, handelskonflikten mellan Kina och USA och Brexit-kaoset har gjort att marknaden försämrats något det senaste halvåret. Då kan det vara bra att investera i bolag som har en hög tillväxtpotential och har en förmåga att växa, vilket kan vara svårt för stora företag. – Som aktiv förvaltare finns det flera skäl att tycka om mindre bolag, säger Jonathan Schönbäck, förvaltare av den nya småbolagsfonden ODIN Small Cap. Fonden kommer att ha en tydlig inriktning mot mindre och hållbara kvalitetsbolag främst i Sverige. De svenska småbolagen har gått väsentligt bättre än de stora bolagen under de senaste årens starka utveckling på börsen.

Läs mer här
NY_jamie-macpherson-unsplash_blå himel snö

Hållbarhet

ODIN är en nordisk förvaltare med en nordisk värdegrund. Vi verkar på en lokal marknad med en lokal kunskap och vi investerar i kvalitetsbolag med hållbara affärsmodeller. - Vi gör noggranna hållbarhetsanalyser innan vi investerar och det arbetet fortsätter även efter att vi har investerat, säger Ane S. Rongved, ansvarig för ODINs hållbara investeringar.

Läs mer här

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00.

Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.